Your browser does not support JavaScript!
學務處各單位
幹部名單

醒吾科技大學 第十一屆學生議會 議員名單

職稱 班級 姓名
議長 四企四2 朱家慧
副議長 四科三1 李冠彥
秘書長 四國二1 褚毓晴
秘書處員 四旅三2 黃君蘋
秘書處員 四觀三1 陳威任
法治主委 五英五2 洪鍀賢
法治委員 五英五2 林韵喬
法治委員 五國五1 吳采諭
選務主委 五國五1 謝明澔
選務委員 四企四1 李昀哲
選務委員 四資三1 陳柏宏
學權主委 四餐三1 林詩恩
學權委員 五觀五1 林依諠
學權委員 四觀三1 王尹聖
學權委員 四傳三1 韓羽婕
程序主委 四餐三1 林奕萱
程序委員 四數三1 黃昱傑
程序委員 四時二3 張嘉弘
程序委員 四商二1 施佳妘
紀律主委 四行三2 詹雅雯
紀律委員 四行三2 吳孟潔
紀律委員 四旅三2 駱芷涵
財務主委 四財三2 詹宛禎
財務委員 四理三1 鄧亦淳
財務委員 四旅三1 陳躍昇
財務委員 五財五1 古文劭